You are currently viewing Dziecko urodzone w konkubinacie a prawo.

Dziecko urodzone w konkubinacie a prawo.

Jak to  w życiu bywa, życie w konkubinacie, ma swoje plusy i minusy. O ile codzienne życie wcale nie musi różnić się od tego małżeńskiego, to w kwestii przepisów różnice są już zauważalne. Inaczej kreują się stosunki majątkowe pomiędzy konkubentami, inaczej wygląda, na przykład kwestia prawa do odmowy składania zeznań w niektórych postępowaniach. Dziś o tym, co się dzieje, kiedy w związku nieformalnym pojawia się dziecko. Czy dziecko urodzone w konkubinacie ma inną sytuację prawną niż dziecko małżeńskie?

Spojrzenie społeczeństwa na pojawienie się dziecka w związku pozamałżeńskim stopniowo zmienia się z upływem czasu. Coraz mniej par, zwłaszcza żyjących w długoletnich związkach nieformalnych, decyduje się na ślub jedynie z uwagi na pojawienie się dziecka. Warto jednak pamiętać o kilku, istotnych kwestiach prawnych, zwłaszcza w początkowym okresie po urodzeniu się potomka.

Brak domniemania ojcostwa

Jeżeli dziecko urodziło się w małżeństwie lub do 300 dni po jego ustaniu, to domniemuje się, że pochodzi ono od męża matki. W przypadku dzieci pozamałżeńskich to domniemanie nie istnieje.

Ojciec – konkubent powinien dokonać uznania takiego dziecka. Takie oświadczenie składa się przed  kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Matka dziecka musi takie oświadczenie ojca potwierdzić jednocześnie, albo w terminie 3 miesięcy. Ojcostwo dziecka może zostać uznane jeszcze przed jego urodzeniem, ale już po jego poczęciu.

Jeżeli ojciec nie chce uznać dziecka, to ustalenia ojcostwa można dochodzić na drodze sądowej.

Należy pamiętać o tym, że w przypadku braku uznania lub ustalenia ojcostwa, ojciec i dziecko traktowane są przez prawo jako osoby obce.

Jakie nazwisko nosi dziecko urodzone w konkubinacie?

Kolejną różnicą, jeżeli chodzi o przepisy dotyczące dzieci małżeńskich i pozamałżeńskich jest kwestia ustalenia nazwiska.

Dziecko urodzone w konkubinacie, nosi takie nazwisko, jakie zostanie wskazane przez rodziców, przy oświadczeniu o uznaniu ojcostwa. Może to być nazwisko jednego z rodziców (ojca lub matki), albo nazwisko powstałe przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca.

Co jeżeli rodzice nie są dogadani w tej kwestii? Jeżeli rodzice nie są w stanie złożyć zgodnych oświadczeń, co do nazwiska dziecka, to wtedy dziecko urodzone w konkubinacie nosi nazwisko matki połączone z nazwiskiem ojca dziecka.

Jeżeli ojcostwo ustalane jest przed sądem, to sąd nadaje dziecku nazwisko stosując się do powyższych zasad.

Nazwisko wieloczłonowe

Należy pamiętać o tym, że nazwisko dziecka nie może mieć więcej niż dwa człony. Jeżeli na przykład jedno, albo oboje rodziców mają nazwiska dwuczłonowe, to do nazwiska dziecka wchodzą pierwsze człony nazwisk rodziców. Chyba, że w  wyniku takiego połączenia powstałoby nazwisko, którego człony są jednakowe.

Rozstanie rodziców a sytuacja dziecka

Na co dzień sytuacja dziecka urodzonego w konkubinacie niewiele różni się od sytuacji dziecka małżeńskiego.  Oboje rodzice dysponują władzą rodzicielską, zobowiązani są do troski o wychowanie dziecka i zarząd jego majątkiem.

Różnice pojawiają się przy rozstaniu. O ile małżeństwo rozwiązuje się poprzez rozwód, o tyle w konkubinacie, jako związku nieformalnym rozstanie również nie jest sformalizowane. W postępowaniu o rozwód sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżeńskimi oraz o alimentach. Wszystko można załatwić zatem jednym postępowaniem. Oczywiście jednym postępowaniem nie zawsze oznacza szybko. Takie postępowanie, w przypadku skłóconych stron, może trochę potrwać.

Przy rozstaniu partnerów, mogą oni oczywiście dojść do porozumienia, co do opieki i kosztów utrzymania dziecka. Nadal władza rodzicielska może przysługiwać obojgu rodziców, najważniejsze decyzje mogą podejmować wspólnie i wspólnie utrzymywać dziecko.

Jeżeli jednak strony nie doszły do porozumienia, to konieczne jest ustalenie tych  kwestii przed sądem. Jednak już nie w jednym postępowaniu o rozwód, ale w co najmniej dwóch. Obie sprawy rozpoznawane są przez sądy rodzinne.

W kwestii władzy rodzicielskiej i opieki należy złożyć stosowny wniosek. Sprawa toczy się w trybie nieprocesowym. Jeżeli chodzi o kwestie alimentów, należy wytoczyć powództwo ( złożyć pozew) sprawa toczy się w trybie procesowym. Z uwagi na te różnice tych trybów, nie mm możliwości załatwienia tych spraw jednym postępowaniem.

Zobacz też :  Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Konkubenci nie są osobami samotnie wychowującymi dzieci

Warto również wspomnieć o tym, że osoby wspólnie żyjące i wychowujące dziecko urodzone w konkubinacie nie są wobec prawa osobami wychowującymi dziecko samotnie. O tym warto pamiętać przy ubieganiu się o rozmaite świadczenia rodzinne. Zdarzają się takie przypadki, kiedy para decyduje się na wychowywanie dziecka w nieformalnym związku licząc na to, że bez ślubu traktowani będą jako rodzice samotnie wychowujący dziecko.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych zawiera definicję osoby samotnie wychowującej dziecko. Jest to panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba, że wychowuje co najmniej jedno dziecko wspólnie z jego rodzicem.

W przypadku, jeżeli dziecko urodzone w konkubinacie wychowywane jest wspólnie, to nie może być mowy o tym, że dziecko jest wychowywane samotnie, niezależnie od tego, że rodzicie żyją bez ślubu. W takiej sytuacji złożenie oświadczenia o wychowywaniu dziecka samotnie, może zostać uznane za poświadczanie nieprawdy.

Wobec tego, że liczba związków nieformalnych rośnie, a pary częściej niż kiedyś decydują się na wychowywanie dzieci w nieformalnych związkach, warto wiedzieć jak  uregulowana jest sytuacja prawna dziecka pozamałżeńskiego.

Ten post ma 18 komentarzy

  1. lawyerka

   Zawile robi się, kiedy się okazuje, że kobieta żyjąca w konkubinacie jest nada zamężna, bo chociaż rozstał się z poprzednim partnerem to zapomnieli o formalnościach. Miałam taki przypadek w praktyce zawodowej i robi się duże zamieszanie, bo dziecko z automatu uznawane jest za pochodzące od męża matki 🙂

 1. Pszelka

  Fajnie, że piszesz o takiej sprawie. Dużo ludzi nie wie co i jak, więc myślę że przyda sie to nie jednej rodzinie czy matce lub ojcu.
  Ja osobiście wolałabym nigdy nie być w takiej sytuacji i nie mieć takich problemow, ale wiadomo życie samo wybiera 😉

 2. Dużo osób żyje obecnie w związkach nieformalnych, więc dobrze, że poruszyłaś ten temat, bo zapewne większość nie ma pojęcia o tym jak w świetle przepisów wygląda sytuacja ich lub ich dzieci.

 3. Dana

  U mnie w rodzinie jest taka sytuacja, że kobieta żyła w długim, nieformalnym związku, z którego ma 2 synów, teraz z partnerem się rozchodzą. Wcześniej partner uznał dzieci i nadał im swoje nazwisko. Ciekawe jak pozałatwiają pozostałe formalności.

 4. zdesperowana

  Witam,
  jak wygląda prawna sytuacja dziecka, z którym ojciec przez półtora roku nie utrzymywał kontaktów i nie płacił alimentów. W grudniu odbędzie sprawa o odebranie praw ojcu. Czy w sytuacji, w której ojciec nagle po otrzymaniu dokumentów z sądu zaczął się odzywać to jest możliwe, że prawa nie zostaną mu odebrane?

  1. Lawyerka

   Sprawy rodzinne,w tym sprawy o odebranie praw rodzicielskich zawsze charakteryzują się rozbudowanym stanem faktycznym w sprawie. Ciężko jest na podstawie kilku zdań gdybać jaka będzie decyzja sądu. Najlepiej to pytanie skierować do adwokata/radcy prawnego, który będzie miał możliwość zapoznania się z aktami sprawy, opinią OZZS itp. On będzie mógł udzielić bardziej kompleksowej odpowiedzi, chociaż wiadomo, ostatecznie decyzja należy do sądu.

 5. Antonina

  Witam Panią, mam pytanie, które nasunęło mi się po przeczytaniu artykułu w temacie dziecka urodzonego ze związku nieformalnego. Cutuje;
  ,,W przypadku, jeżeli dziecko urodzone w konkubinacie wychowywane jest wspólnie, to nie może być mowy o tym, że dziecko jest wychowywane samotnie, niezależnie od tego, że rodzicie żyją bez ślubu. W takiej sytuacji złożenie oświadczenia o wychowywaniu dziecka WSPÓLNIE(??), może zostać uznane za poświadczanie nieprawdy.” Te dwa zdania mi się wykluczają.
  I mam jeszcze pytanie; czy aby można było w świetle prawa uznać, że dziecko ze związku nieformalnego jest wychowywane wspólnie, konieczne jest złożenie przez ojca w tym temacie oświadczenia czy przyjmuję się, że konkubent uznając dziecko zobowiązuje się do wspólnego wychowania, czy też samo uznanie dziecka nie zobowiązuje konkubenta do wspólnego wychowywania ???
  W oczekiwaniu na odpowiedź, przesyłam pozdrowienia.
  Antonina

  1. Lawyerka

   Do tekstu wkradła się omyłka pisarska. Oczywiście chodzi o złożenie oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka. Dziękuję za czujność 🙂 Już dokonuję poprawek 🙂
   Co do uznania dziecka – samo uznanie dziecka pozwala nam formalnie stwierdzić, kto jest ojcem dziecka. Oczywiście w takiej sytuacji, jeżeli rodzice żyją wspólnie i wyrażają wolę wspólnego wychowywania dziecka, nie jest do tego potrzebne żadne dodatkowe oświadczenie. Z drugiej strony, w praktyce samo uznanie dziecka nie zawsze musi być równoznaczne z wychowywaniem dziecka. Zarówno zresztą w związkach formalnych, jak i nieformalnych, czasem zdarza się tak, że po prostu rodzic od wychowywania dziecka się uchyla.
   W razie pytań, jestem do dyspozycji:)

 6. Basia

  Witam, a czy po rozpadzie konkubinatu jest możliwość zmiany dziecku nazwiska (na nazwisko mamy)?

  1. Paweł

   Dołączę się do pytania.

 7. Kasia

  Witam jak mam zmienic nazwisko dziecka jesli moj konkubent nie zyje a chxialabym zeby dziecko mialo jego nqzwisko😒

 8. Monika

  Witam. Garść bardzo przydatnych informacji. Ale mam jeszcze pytanie dotyczące rozpadu związku nieformalnego, w którym jest małe dziecko. Matka chce aby dziecko mieszkało z nią, a ojciec aby z nim. Rodzice nie mogą dojść w tej kwestii do porozumienia. Jak wygląda załatwienie takiej sprawy?

  1. Lawyerka

   W razie braku porozumienia rodziców konieczne będzie ustalenie miejsca zamieszkania przez właściwy sąd opiekuńczy.

   1. Monika

    Dziękuję za odpowiedź.

 9. Martyna

  Mam pytanie jeżeli dziecko jest uznane przez ojca z związku nieformalnego i rodzice mieszkają osobno to czy starając się o zasiłek rodzinny potrzebne są jego dochody?

Dodaj komentarz